Yayın Kurulu

Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU (Genel Yayın Yönetmeni)

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi dalında öğretim üyesidir. Ayrıca ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİLTEMM) başkanlığını yürütmektedir.

 

2000 yılında Indiana Üniversitesinden doktora derecesini aldıktan sonra, ODTÜ’de çalışmaya başladı.  Çeşitli eğitim projeleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programları gerçekleştirdi. Okullardaki eğitim uygulamalarının yenilikçi bir yaklaşımla iyileştirilmesine ve sorunlarının giderilmesine yönelik çeşitli projeler yürüttü. Ulusal öğretim programlarının geliştirmesinde görev aldı.  Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.

Araştırma ve ilgi alanları arasında ilkokul ve ortaokul matematiğine yönelik öğretim tasarımı, STEM eğitimi ve tasarım temelli eğitim araştırmaları gelmektedir.

Apsistek

Vizetek

ISSN: 2687-3575

Email: apsistekdergi@gmail.com

0312 482 00 11

0544 482 0017

Harbiye Mah. Hürriyet Cadd. 56/A Çankaya/ANKARA